HOLI Krāsu Festivāls | HOLI KRĀSU FESTIVĀLA NOTEIKUMI – HOLI Krāsu Festivāls

HOLI KRĀSU FESTIVĀLA NOTEIKUMI

Pasākuma vieta: Lucavsala, Rīga
Norise: 2015. gada 1. augustā 14:00 līdz 2015. gada 2. augusta plkst. 05:00

Organizators patur tiesības koriģēt Festivāla sākuma un beigu laikus.

Festivāla apmeklētāju pienākums ir ievērot visus pasākuma organizatoru un to pilnvaroto personu norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar Festivāla norisi un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumos, bet ir darīti zināmi Festivāla norises laikā. Ja Festivāla apmeklētājs neievēro šos noteikumus vai jebkurus citus festivāla organizatoru norādījumus vai rīkojumus, organizatori ir tiesīgi festivāla apmeklētāju izraidīt no pasākuma teritorijas.

Līdz ar atrašanos Festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot Festivāla noteikumus, kā arī piekrīt, ka Festivāla laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

Drošības nolūkos, Festivāla teritorijā apmeklētāji var tikt pakļauti video novērošanai, kā arī personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

BIĻETES UN APROCES

Lai apmeklētu HOLI Krāsu festivālu, katram apmeklētājam ir vajadzīga derīga Festivāla ieejas biļete.
Biļetes iespējams iegādāties SIA “Biļešu paradize” oficiālajās tirdzniecības vietās un mājaslapā www.bilesuparadize.lv, kā arī HOLI Krāsu festivāla oficiālajā mājaslapā www.holi.lv. Organizētāji aicina iegādāties biļetes to oficiālajās tirdzniecības vietās, kā arī darīt to savlaicīgi, ņemot vērā to, ka apmeklētāju skaits pasākumā ir ierobežots.

Katra biļete ir unikāla, un tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists Festivāla teritorijā. Biļešu viltošana, kopēšana vai tālākpārdošana ir stingri aizliegta. Biļetes pircējs pats uzņemas risku par biļetes oriģināla un kopijas vienlaicīgu izmantošanu. Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par ļaunprātīgu biļetes izmantošanu.

Pie ieejas Festivāla teritorijā atradīsies biļešu kontroles punkts, kur katra apmeklētāja biļete tiks skanēta. Pirms ieejas (drošības kontroles skrejām) uzrādot derīgu Festivāla biļeti, apmeklētājam tiks izsniegta Festivāla aproce.

Visiem apmeklētājiem Festivāla teritorijā ir jābūt derīgai pie ieejas izsniegtajai aprocei. Aproces var tikt pārbaudītas arī atrodoties Festivāla teritorijā vai to atstājot. Ja aproce tiek atzīta par sabojātu vai nederīgu, vai ja aproces nav, apmeklētājam nekavējoties jāatstāj Festivāla teritorija. Festivāla aproci ir aizliegts nodot citām personām.

Derīga aproce ir tikai tāda, kas aplikta ap roku un nav viltota vai bojāta (saplēsta, sagriezta, salīmēta vai ar bojātiem drošības slēdžiem). Arī aproces kas uz rokas ir uzliktas pārāk brīvi (ir iespējams tās nesabojātas novilkt no rokas), tiks uzskatītas par nederīgām un to īpašniekiem tiks liegta ieeja vai turpmāka uzturēšanās pasākumā.

Personas, kas būs iesaistītas viltotu biļešu vai aproču nēsāšanā, glabāšanā vai izplatīšanā, vai tiks turētas aizdomās par to viltošanu, tiks nodotas tiesību sargājošajām iestādēm.

Ja jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar biļešu iegādi un izmantošanu, sazinieties ar Festivāla organizētājiem, rakstot uz [email protected].

APMEKLĒTĀJU VECUMA IEROBEŽOJUMI

HOLI Krāsu festivāla apmeklētājiem nav noteikti vecuma ierobežojumi, taču ir jāievēro sekojoši noteikumi:
Bērniem līdz 16 gadu vecumam pēc plkst. 22:00 Festivāla teritorijā jāatrodas vecāku vai viņu aizstājēju pavadībā.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja Festivālā ir par brīvu, bet tikai kopā ar vienu vai abiem vecākiem, kuriem ir derīga Festivāla biļete.

Pasākuma organizators un tā pilnvarotās personas ir tiesīgas pieprasīt Festivāla apmeklētājam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tā vecumu.

KRĀSU PULVERIS

Katrs Festivāla apmeklētājs kopā ar aproci saņems krāsu pulvera paciņu atbilstoši tā iegādātajai biļetei (ieejas biļete – 1 paciņa, Festivāla komplekta biļete 5 paciņas u.tml.). Papildus krāsu pulveri būs iespējams iegādāties īpašās tirdzniecības vietās Festivāla teritorijā.

Festivālā ir atļauts izmantot tikai to krāsu Festivāla pulveri, ko apmeklētājs saņem pie ieejas, uzrādot biļeti, vai iegādājas Festivāla teritorijā. Šī pulvera saturs ir pārbaudīts un nerada draudus pasākuma apmeklētājiem.

Festivāla organizētāji lūdz kolektīvās krāsu mešanas laikā, mest gaisā tikai krāsu pulveri!

Festivāla organizatoru rīcībā ir informācija, kas apstiprina to, ka krāsu pulveris neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi. Tomēr tiek ierosināti sekojoši drošības pasākumi:

 • Festivāla apmeklētājiem ir aizliegts festivāla teritorijā ienest savu krāsu pulveri;
 • Cilvēkiem ar elpošanas slimību traucējumiem ieteicams neapmeklēt pasākumu;
 • Apmeklētāji ar kontaktlēcām tiek aicināti tās nelietot pasākuma laikā;
 • Lai aizsargātu acis, ieteicams krāsu mešanas laikā valkāt peldēšanas brilles vai aizklāt tās, piemēram, ar T-kreklu.
 • Retos gadījumos krāsu pulveris var izraisīt alerģisku reakciju vai ādas, acu un gļotādas iekaisumu. Ja krāsu pulveris iekļūst acīs, tās jāskalo ar tīru ūdeni. Pasākuma teritorijā atradīsies īpaši iezīmēts medpunkts, kurā būs iespēja vērsties pēc palīdzības veselības traucējumu gadījumā.
 • Retos gadījumos pulverī esošās krāsas daļiņas var pielipt balinātiem, īpaši apstrādātiem vai bojātiem matiem. Pulveris nenokrāso matus – krāsas daļiņas no tiem izkritīs pēc pāris mazgāšanas reizēm ar parastu šampūnu. Šajā laikā ieteicams nelietot kondicionieri.

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ

Ieeja Festivāla teritorijā ir atļauta laikā, kad tā ir atvērta apmeklētājiem. Lai iekļūtu un uzturētos Festivāla teritorijā, apmeklētājam uz rokas ir jābūt derīgai Festivāla aprocei, ko var saņemt pie ieejas teritorijā, uzrādot derīgu Festivāla biļeti.

Festivāla apmeklētājiem ir atļauts izmantot neprofesionālās foto kameras – tādas, kurām nav maināmi objektīvi.

Apmeklētājiem atļauts piedalīties visos Festivāla pasākumos un aktivitātēs, iekļūstot visās pasākuma zonās, kas domātas apmeklētājiem.

Festivāla teritorijā ir aizliegts:

 • Peldēties Daugavas upes peldvietā “Lucavsala” pārkāpjot tās lietošanas noteikumus un drošu uzvedību peldvietā
  (atbilstoši Rīgas domes 2007. gada 19. jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.80 “Sabiedriksās kārtības noteikumi” 6. un 6.1 punktiem un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr.38 3.e pielikumam;
 • Peldēties Daugavas upes peldvietā “Lucavsala” pēc plkst. 22:00;
 • Lietot atklātu uguni (grilus, lāpas, sveces, pirotehniku u.tml.);
 • Lietot, pārdot, izplatīt un uzglabāt narkotiskās vielas;
 • Veikt komercdarbību vai visa veida preču vai pakalpojumu reklamēšanu un izplatīšanu, kas iepriekš nav tikusi rakstiski saskaņota ar Festivāla organizatoriem;
 • Filmēt un veikt skaņu ierakstus, ja tas iepriekš nav ticis rakstiski saskaņots ar Festivāla organizatoriem;
 • Apmeklētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, iegādāties cigaretes un alkoholu;
 • Ievest dzīvniekus;
 • Ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību.

Festivāla teritorijā aizliegts ienest:

 • Narkotikas;
 • Profesionālo foto un video tehniku (t.i. ar maināmiem objektīviem u.tml.)
 • Pārtikas produktus, alkoholiskus un bezalkoholiskus dzērienus – Festivāla teritorijā darbosies tirdzniecības vietas, kur būs iespēja iegādāties gan ēdienu, gan dzērienus.
 • Jebkāda veida lietussargus;
 • Lielgabarīta priekšmetus;
 • Priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju drošību, veselību vai ērtības (ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.).

Aizliegto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus Festivāla teritorijas pie apsardzes vai Festivāla organizatoriem nav paredzēta

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:

 • Traumām, kuras apmeklētāji guvuši pasākuma laikā;
 • Festivāla apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazušanu vai nozagšanu – iesakām Festivāla teritorijā neienest dārgas vai neaizvietojamas lietas;
 • Festivālā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs;
 • Neizmantotām biļetēm – tās netiks kompensētas;
 • Valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām Festivāla teritorijā.

Festivāla organizatori brīdina, ka Festivālā tiks izmantoti stroboskopa gaismas elementi, LED un gāzizlādes gaismas ierīces ar stroboskopa tipa darbību, kuri var izraisīt veselības pasliktināšanos epilepsijas slimniekiem un cita veida slīmību simptonu pastiprināšanos, ja tos var ietekmēt saskare ar fotosensitīvu ņirbošu gaismu.

Festivāla organizatoriem ir tiesības:

 • Bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
 • Liegt ieeju vai izraidīt no Festivāla teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu apdraudēt citu apmeklētāju drošību un/vai traucēt festivāla norisei;
 • Atteikties pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus pasākuma apmeklētājus.

Festivāla organizatori lūdz un aicina apmeklētājus izmantot atkritumu konteinerus, nepiesārņojot teritoriju un saudzējot dabu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie Festivāla darbiniekiem, kuri centīsies Jums palīdzēt.