NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ

Ieeja Festivāla teritorijā ir atļauta laikā, kad tā ir atvērta apmeklētājiem. Lai iekļūtu un uzturētos Festivāla teritorijā, apmeklētājam uz rokas ir jābūt derīgai Festivāla aprocei, ko var saņemt pie ieejas teritorijā, uzrādot derīgu Festivāla biļeti.

Atkārtotai ieeja festivāla teritorijā maksā 1,- eur, pret apmaksu tiks izsniegta papildus atkārtotas ieejas aproce. Maksa ir jāveic katru reizi atkārtoti ieejot festivāla teritorijā.

Festivāla apmeklētājiem ir atļauts izmantot neprofesionālās foto kameras – tādas, kurām nav maināmi objektīvi.

Apmeklētājiem atļauts piedalīties visos Festivāla pasākumos un aktivitātēs, iekļūstot visās pasākuma zonās, kas domātas apmeklētājiem.

Festivāla teritorijā ir aizliegts:
· Peldēties Daugavas upes peldvietā “Lucavsala” pārkāpjot tās lietošanas noteikumus un drošu uzvedību peldvietā (atbilstoši Rīgas domes 2007. gada 19. jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi” 6. un 6.1 punktiem un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr.38 3.e pielikumam;
· Peldēties Daugavas upes peldvietā “Lucavsala” pēc plkst. 22.00;
· Lietot atklātu uguni (grilus, lāpas, sveces, pirotehniku u.tml.);
· Lietot, pārdot, izplatīt un uzglabāt narkotiskās vielas;
· Veikt komercdarbību vai visa veida preču vai pakalpojumu reklamēšanu un izplatīšanu, kas iepriekš nav tikusi rakstiski saskaņota ar Festivāla organizatoriem;
· Filmēt un veikt skaņu ierakstus, ja tas iepriekš nav ticis rakstiski saskaņots ar Festivāla organizatoriem;
· Apmeklētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, iegādāties cigaretes un alkoholu;
· Ievest dzīvniekus;
· Ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību.

Festivāla teritorijā aizliegts ienest:
· Narkotikas;
· Profesionālo foto un video tehniku (t.i. ar maināmiem objektīviem u.tml.)
· Pārtikas produktus, alkoholiskus un bezalkoholiskus dzērienus – Festivāla teritorijā darbosies tirdzniecības vietas, kur būs iespēja iegādāties gan ēdienu, gan dzērienus.
· Jebkāda veida lietussargus;
· Lielgabarīta priekšmetus;
· Priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju drošību, veselību vai ērtības (ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.).
· Aizliegto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus Festivāla teritorijas pie apsardzes vai Festivāla organizatoriem nav paredzēta.

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:
· Traumām, kuras apmeklētāji guvuši pasākuma laikā;
· Festivāla apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazušanu vai nozagšanu – iesakām Festivāla teritorijā neienest dārgas vai neaizvietojamas lietas;
· Festivālā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs;
· Neizmantotām biļetēm – tās netiks kompensētas;
· Valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām Festivāla teritorijā.
· Festivāla organizatori brīdina, ka Festivālā tiks izmantoti stroboskopa gaismas elementi, LED un gāzizlādes gaismas ierīces ar stroboskopa tipa darbību, kuri var izraisīt veselības pasliktināšanos epilepsijas slimniekiem un cita veida slimību simptomu pastiprināšanos, ja tos var ietekmēt saskare ar fotosensitīvu ņirbošu gaismu.

Festivāla organizatoriem ir tiesības:
· Bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
· Liegt ieeju vai izraidīt no Festivāla teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu apdraudēt citu apmeklētāju drošību un/vai traucēt festivāla norisei;
· Atteikties pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus pasākuma apmeklētājus.

Festivāla organizatori lūdz un aicina apmeklētājus izmantot atkritumu konteinerus, nepiesārņojot teritoriju un saudzējot dabu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie Festivāla darbiniekiem, kuri centīsies Jums palīdzēt.